Aanmelden gastbezoek

Op vakantie in de buurt of een dienst meemaken? Maak gebruik van onderstaand contactformulier om een aanvraag in te dienen om als gast de diensten te bezoeken. Bekijk de actuele aanvangstijden

  Dienst


  Contactpersoon


  Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden.

  Mattheüs 7 : 8-9

  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

  Johannes 3 : 16

  En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in den Naam van den Heere Jezus,
  dankende God en den Vader door Hem.

  Kolossenzen 3 : 17

  Overschrijven naar de Hersteld Hervormde Gemeente te Putten? Neem contact op met de ledenadministratie.

  Overschrijven