Contact

Hersteld Hervormde Gemeente Putten
Henslare 2
3882 PK, PUTTEN

Adres

Henslare 2, 3882 PK
Putten

Kerkdiensten

Zondag om 9:30
en 16:30

Bericht

Stuur een bericht 
via het contactformulier

Overige contactgegevens?

Zoekt u contactgegevens van uw wijkouderling, verschillende verenigingen en/of commissies. Na het inloggen op de website zijn deze beschikbaar voor de gemeenteleden. Een inlog voor de website krijgt u automatisch wanneer uw e-mailadres bekend is bij de ledenadministratie.

Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden.

Mattheüs 7 : 8-9

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

Johannes 3 : 16

En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in den Naam van den Heere Jezus,
dankende God en den Vader door Hem.

Kolossenzen 3 : 17

Overschrijven naar de Hersteld Hervormde Gemeente te Putten? Neem contact op met de ledenadministratie.

Overschrijven