HHG Putten

Overig

Richtlijnen bij calamiteiten

Ook voor kerkdiensten is het wettelijk verplicht dat BHV-ers (bedrijfshulpverleners) aanwezig zijn. Er zijn een aantal punten m.b.t. hulpverlening en calamiteiten waar we uw aandacht voor vragen.

Iemand die bij u in de buurt zit raakt onwel
Ga staan en steek uw hand op. De koster en de in de buurt zittende BHV'ers zullen hulp verlenen aan het slachtoffer. Indien noodzakelijk kan de koster verzoeken om een gedeelte van de bank te ontruimen om bij het slachtoffer te komen. De BHV'ers zullen de verdere hulpverlening op zich nemen en het slachtoffer zal op de juiste wijze uit de kerk naar de hal gebracht worden. Tijdens de hulpverlening zal het orgel spelen.

Stroomstoring
Indien er zich een stroomstoring voordoet in de kerk zal te alle tijde de grootste kroonluchter en de noodverlichting blijven branden. Er wordt van u verwacht dat u rustig blijft zitten. De koster zal kijken of hij het probleem op kan lossen. Indien het probleem niet op de lossen is zal in in overleg met de kerkenraad en de dienstdoende kerkvoogden een beslissing nemen m.b.t. de voortgang of beëindiging van de kerkdienst.

Brandmelding
Indien één van de rookmelders ergens in de kerk rook signaleert zal het brandalarm afgaan d.m.v. een sirene. De stroomvoorziening naar het orgel en de ventilatie zullen onderbroken worden. Er wordt van u verwacht dat u rustig blijft zitten. De koster, aanwezige hulpkosters en het aanwezige brandweerpersoneel gaan naar de hal om te kijken waar de brand is en zij zullen de sirene uitschakelen. Indien het een beginnende brand is zullen zij die direct proberen te blussen. Als de brand niet te blussen is zal er besloten worden de kerk te ontruimen.

Ontruiming
Als de kerk ontruimd moet worden zullen alle BHV'ers, de dienstdoende ouderling en de dienstdoende kerkvoogden en notabelen naar de hal achter in de kerk gaan. Na een kort overleg wordt er door één hunner een instructie voorgelezen m.b.t. de ontruiming. Alle BHV'ers zullen bij de uitgangen en nooduitgangen van de kerk staan om u naar buiten naar de verzamelplaatsen te begeleiden die zicht links en rechts van de kerk bevinden. Ga in geen geval met de auto weg maar wacht daarop aanwijzingen van de BHV'ers.

Lees het hele plan...


Adresgegevens zieken- en verpleeghuizen

Gezondheidszorg
Onderstaand vindt u een aantal adressen van woonzorgcentra, ziekenhuizen en verpleeghuizen waardoor u de mogelijkheid heeft mee te leven met gemeenteleden die daar verblijven.
 

Woonzorgcentrum Elim
Engweg 46
3882 AL  PUTTEN
Woonzorgcentrum De Schauw
Engweg 4
3882 AL  PUTTEN
     
Woonzorgcomplex  de Samaritaan
Jan Nijenhuisstraat  81-201
3882 HS  PUTTEN
www.desamaritaanputten.nl
 
     
Verpleeghuis Zilverschoon
Vetkamp 85
3862 JN  NIJKERK
Verpleeghuis Sonnevanck
Sonnevancklaan 2
3847 LC  HARDERWIJK
 
     
De Fontein
Duinweg 1
3735 LA  BOSCH EN DUIN
De Herberg
Pietersbergseweg 19
6862 BT  OOSTERBEEK
 
     
Meerkanten      
Postadres:
Postbus 1000
3850 BA  ERMELO

Bezoekadres :
Veldwijkweg 75  
3853 LC  ERMELO
 
     
St. Jansdalziekenhuis
Postbus 138
3840 AC HARDERWIJK
Reactiveringscentrum Klimop
Postbus 138
3840 AC  HARDERWIJK
 
 
Ziekenhuis Meander Medisch Centrum  
Postadres: 
Postbus 1502
3800 BM AMERSFOORT
Bezoekadres:
Locatie De lichtenberg
Utrechtseweg 160
3818 ES AMERSFOORT
Bezoekadres:
Locatie St. ElisabethRingweg
Randenbroek 110
3816 CP AMERSFOORT
 
UMC
Heidelberglaan 100
3584 CX UTRECHT
Wilhelmina kinderziekenhuis
Postbus 85090
3508 AE UTRECHT
 
 
St. Radboudziekenhuis
Postbus 9101
6500 HB NIJMEGEN
St. Anthonius ziekenhuis
Koekoekslaan 1
3435 CM NIEUWEGEIN
 
 
Isala klinieken    
Locatie Sophia
Postbus 10400
8000 GK ZWOLLE
Bezoekadres:
Dr. v. Heesweg 2
8025 AB ZWOLLE
 
     
Locatie De Weezenlanden
Postbus 10500
8000 GM ZWOLLE
Bezoekadres:
Groot Wezenland 20
8011 JW ZWOLLE
 

 

Hersteld Hervormde Gemeente Putten

Henslare 2
3882 PK PUTTEN
www.hhgputten.nl

Binnenkort

zondag 06 september | 09:30 - 11:00 | Kerkdienst Voorbereiding Heilig Avondmaal ds. R. van de Kamp
zondag 06 september | 15:30 - 17:00 | Kerkdienst ds. H. Lassche
zondag 13 september | 09:30 - 11:00 | Kerkdienst Heilig Avondmaal ds. R. van de Kamp
zondag 13 september | 16:30 - 18:00 | Kerkdienst Nabetrachting Heilig Avondmaal ds. R. van de Kamp